Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô

Ngày nay việc ngày càng có nhiều sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp tại các trường Đại học, cao đẳng. Vậy nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là do đâu?Do họ thiếu các kỹ năng cần thiết để bắt đầu một công việc, vì thông thường trong các trường mà họ theo học chủ yếu cung cấp những kiến thức cơ bản. Họ ít có cơ hội được áp dụng thực hành cũng như trải nghiệm những công việc thực sự. chính vì lẽ đó nhu cầu đào tạo nghề trong các trường học đang ngày càng trở nên thiết yếu và mang lại hiệu quả cao cho các bạn sinh viên mới ra trường.

Theo nhiều chuyên gia, vấn đề quan trọng nhất của thị trường lao động ở Việt Nam là nâng cao chất lượng lao động. Do đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã vạch ra một danh sách các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và lao động trong thời gian tới trong khu vực.

thủ đô

Tập trung vào vấn đề đào tạo nghề trong các trường học.

Đến cuối quý I năm 2017, đã có 314 cơ sở đào tạo nghề trên toàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, Hà Nội có 9 trường dạy nghề công lập (3 trường cao đẳng và 6 trường trung học chuyên nghiệp). Trong những năm gần đây, nhiều sinh viên Hà Nội đã có những thành tích xuất sắc trong các cuộc thi tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, các trường dạy nghề cũng đã cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các chương trình giáo dục phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động thực tế của doanh nghiệp cũng như phát triển ngành nghề trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Hơn nữa, giáo viên trong các trường đào tạo nghề đạt tiêu chuẩn chuyên ngành theo quy định. Đặc biệt, vào cuối năm 2016, Thủ Đô Hà Nội có tổng cộng 6.417 giáo viên. Trong khi đó, các cơ sở dạy nghề cũng tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xã hội hoá công tác đào tạo nghề đã có bước đầu khởi sắc, đặc biệt là Nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh xã hội hoá công tác đào tạo nghề; Huy động được rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng các cơ sở dạy nghề đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp cũng như toàn xã hội …

Trong thời gian tới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng danh mục các chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm: phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, kỹ năng tốt, phong cách làm việc chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Như là quá trình sản xuất, thương mại; Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70% – 75% vào năm 2020 …

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ yêu cầu các trường đào tạo nghề tăng tỷ lệ tuyển sinh thêm sinh viên để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có tay nghề cao của thị trường lao động ở thủ đô; Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường trung học và các Trung tâm dạy nghề – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên để ghi nhận thêm các chỉ tiêu ở mức trung cấp để tăng tỷ lệ học sinh trung học tham gia học nghề; Rà soát và quy hoạch lại mạng lưới đào tạo nghề phù hợp với Luật Dạy nghề; Nâng cao hiệu quả hoạt động của 9 trường dạy nghề công lập trên địa bàn thành phố; Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công tác đào tạo trong từng đơn vị; Sáp nhập, giải thể các đơn vị có hiệu quả hoạt động yếu kém; Tập trung đầu tư vào các đơn vị đào tạo nghề phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Đặc biệt, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ thí điểm đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp sử dụng lao động theo kế hoạch của thủ đô; Khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực …

Comments are closed.